ᐉ Візовий центр "Турсервіс" | Імміграційне агентство
  • (063) 353-86-86
прийом дзвінків з 9:00 до 18:00
  • (095) 353-87-87

Оферта

Фізична особа підприємець Семенов Андрій Володимирович, далі іменований - Виконавець, який діє на підставі договорів, укладених з перевізниками та партнерськими організаціями, публікує цю Угоду публічної оферти про надання послуг Автоматизованої системи покупки квитків в інтернет «tourservice.com.ua» в подальшому - Угода про наступне:

Визначення термінів

Автоматизована система «tourservice.com.ua» (далі АС «tourservice.com.ua») - система самообслуговування, у вигляді програмно-технічного комплексу, що дозволяє здійснити замовлення проїзних документів через мережу Інтернет з можливістю здійснення оплати за допомогою банківської платіжної картки (VISA , MasterCard) і інших платіжних систем.

Бланк Інтернет-замовлення - документ, який отримує Замовник в момент придбання місця в АС «tourservice.com.ua» (авіаційні, залізничні пасажирські та автобусні перевезення), і містить повну інформацію про поїздку (станції посадки, висадки, дату відправлення, рейс, вагон, місця, інше.) і унікальний номер.

Бланк Інтернет-замовлення

Електронний квиток - проїзний документ, який отримує Замовник в момент придбання місця в АС «tourservice.com.ua» (автобусні та залізничні пасажирські перевезення), який містить повну інформацію про поїздку (станції посадки, висадки, дату відправлення, рейс, вагон, місця , інше.) і дає право на проїзд для поїздів Інтерсіті і Інтерсіті плюс. Для інших випадків, необхідно обміняти на паперовий квиток.

Замовник - особа, яка погодилася з умовами цієї Угоди, здійснює оформлення Інтернет замовлення та оплати через Інтернет, відповідно до умов цієї Угоди. Web-сайт «tourservice.com.ua» (далі Сайт) - сукупність програмного та апаратного забезпечення, розміщена в мережі Інтернет і забезпечує доступ до відповідних інформаційних ресурсів.

Предмет згоди

Фізична особа підприємець Семенов Андрій Володимирович надає послуги попереднього замовлення та оплати Інтернет-замовлень проїзних документів і електронних квитків через мережу Інтернет (далі - Послуги).

Послуга вважається наданою Виконавцем і отриманої Замовником в повному обсязі з моменту надання йому засобами АС «tourservice.com.ua» унікального номера Інтернет-замовлення у вигляді, який дозволяє роздрукувати його в складі Бланка Інтернет-замовлення та пред'явити в квиткову касу для отримання проїзного документа або бланка електронного квитка у вигляді, що дозволяє роздрукувати його і пред'явити провіднику при посадці.

Послуги надаються Виконавцем відповідно до Правил користування послугами АС «tourservice.com.ua» і тарифів на послуги встановлених АС «tourservice.com.ua». Послуга вважається наданою Виконавцем отримана Замовником в повному обсязі з моменту надання Замовнику за допомогою АС «tourservice.com.ua» унікального номера Інтернет-замовлення в такому вигляді, який дозволяє переписати його, скопіювати в інший спосіб або роздрукувати цей номер в складі Бланка Інтернет-замовлення.

Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1. Замовник оплачує Послуги шляхом 100% передоплати через мережу Інтернет за допомогою платіжних систем (VISA, MasterCard, Єдиний гаманець, Приват24 і т.п.), доступ до яких забезпечено з Сайту, відповідно до правил цих платіжних систем і згідно з Тарифами на послуги АС «tourservice.com.ua». Замовник оплачує вартість послуг і вартість проїзного документа, яка є транзитними коштами, призначеними для перевізника.

3.2. Фактом отримання оплати Послуг Виконавцем є зарахування грошової суми, що дорівнює їх вартості на рахунок.

3.3. У разі відмови від поїздки, повернення невикористаних залізничних проїзних документів здійснюється згідно з правилами, встановленими Укрзалізницею, і тільки після роздруківки цих документів у квитковій касі на бланку встановленого зразка.

Автобусні проїзні документи повертаються згідно «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», ​​затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007 року № 1184, в місці видачі квитка з урахуванням утримання коштів за повернення проїзних документів.

Права та обов'язки сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

  • надавати Послуги, передбачені умовами цієї Угоди
  • надавати можливість оплати послуг Замовником за допомогою передбачених на Сайті платіжних систем
  • надавати консультації з питань користування Послугами
  • повідомляти Замовника на Сайті не менше ніж за 10 днів про зміни умов Угоди, вартості послуг або призупинення надання послуг
  • зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, виключена випадки, передбачені чинним законодавством України

4.2. Виконавець має право:

  • призупиняти надання Послуг у зв'язку з проведенням необхідних технічних робіт
  • змінювати умови цієї Угоди і вартість Послуг, без узгодження з Замовником, забезпечуючи своєчасну публікацію інформації про ці зміни на Сайті
  • Здійснювати обробку персональних даних Замовника Згідно зі статтею 2 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 № 2297-VI з метою надання Замовнику Послуг

4.3. Замовника зобов'язується: дотримуватися умов цієї Угоди.

4.4. Замовник має право: вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цієї Угоди.

Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів

5.1. Якість роботи каналів зв'язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг, знаходиться поза зоною відповідальності сторін цієї Угоди.

5.2. Замовник особисто несе відповідальність за збереження конфіденційності власних логіна та пароля. Дії, вчинені з використанням логіна і пароля Замовника вважаються здійсненими Замовником особисто.

5.3. Всі спірні питання, пов'язані з отриманням Послуг, вирішуються сторонами з використанням особистих даних Замовника, які були вказані ним при реєстрації.

5.4. Відповідальність за несвоєчасне обмін Бланка Інтернет-замовлення на проїзний документ у квитковій касі несе сам Замовник. Особа, яка отримує проїзний документ в касі, зобов'язана пред'явити касиру документ, що засвідчує його особу.

5.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цієї Угоди сторони вирішують шляхом переговорів. Досудове порядок врегулювання спору є обов'язковим.

5.6. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої засобами поштового зв'язку.

5.7. У разі якщо сторони не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

5.8. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, сторони керуються чинним законодавством України.

Інші умови

6.1. Ця Угода вважається укладеним з моменту оплати Замовником Послуг Виконавця.

6.2. Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Замовник підтверджує свою дієздатність і правоздатність, включаючи законне користування банківською платіжною карткою, досягнення 18-річного віку, і усвідомлює зобов'язання і відповідальність, покладені на нього в результаті укладення Угоди.